بازرسی

واحد بازرسی شرکت  آزما پلیمر رادین شیراز با ارائه خدمات بازرسی در زمینه کالاهای مصرفی و صنعتی در حوزه لاستیک و پلاستیک و شیمیایی و پلیمر در سال  95 فعالیت حرفه ای خود را آغاز نموده است.
اعتقاد زیر بنایی و دانش بنیان شرکت آزما پلیمر رادین شیراز بر این است که  تنها بواسطه برتری حرفه ای و ارائه خدمات مناسب جهت تأمین نیازمندی های مشتریان قادر به برآوردن مأموریت و رسیدن به چشم انداز خود می باشد و بر شاخص هایی همچون ، پایبندی اخلاق حرفه ای و اجتماعی با تاکید بر رازداری و رعایت بی طرفی و استقلال و اعلام نظر حرفه ای در بازرسی  تاکید می نمایدو بی طرفی و استقلال در عرصه سیاسی، اقتصادی و مالی  ، پایبندی به اخلاق حرفه ای بازرسی ، تقدم منافع ملی به منافع خصوصی شرکت و نیز تعامل پویا و پایا با شرکت های همکار، انجمن ها و مراکز علمی و تخصصی  همراه با رعایت استانداردهای جهانی را سرلوحه کارخویش قرار داده است