آموزش

آزما پلیمر رادین شیراز افتخار دارد با بهره گیری از اساتید مجرب دانشگاه شیراز اقدام به آموزش کارشناسان و متخصصان جهت کار در انواع آزمایشگاه ها و مراکز تخصصی آزمون محصولات پلیمری بپردازد.دوره های آموزشی از طریق وبسایت شرکت به اطلاع شما خواهد رسید.

  • آموزش کارشناسان آزمایشگاه
  • برگزاری کارگاه های آموزش کاربردی
  • برگزاری دوره های آموزش کوتاه مدت در دانشگاه شیراز توسط اساتید مجرب
  • ارائه گواهی شرکت در دوره
  • برگزاری دوره های کارآموزی
تقویم کاری
شنبه
دوره a
دوره a

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

12
تست 2
تست 2

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

12
تست 2
تست 2

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

12
تست 2
تست 2

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.